top of page

Oudercomité

Wat is het?

 

Het oudercomité is een groep van ouders en oudleiding die zich vrijwillig inzetten voor de jongens- en meisjeschiro. Zij ondersteunen beide chirogroepen op materieel, financieel en moreel gebied.

Wie zit er bij?
 • Gert Vandersmissen

 • Nadja Vandenbroeck

 • Ingrid Vandenbroeck

 • Cindy Peeters

 • Yves de Pauw

 • Ilse Gybels

 • Jurgen Bohnefeld

 • Wim Bruyninx

Wil je er ook bijkomen?

 

Wil jij ook de Chiro ondersteunen? Je kan altijd instappen in het oudercomité.
Geef dan even een seintje aan iemand van het Oudercomité.

Wat doen we?
 • Ondersteunen bij fuiven HS en BB.

 • Onderhoud van de lokalen.

 • Kleine en grote herstellingen aan de lokalen.

 • Verhuur van de lokalen.

 • Ondersteunen startdag, bonte avond, kerstfeest e.d.

 • Organistie van het kookgebeuren tijdens het bivak.

 • Mee waken over de lange termijnvisie van de chiro's.

bottom of page